Syrjimättömyys

Meille on annettu tehtävä – ja teemme sen mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Palvelemme kaikkia alueemme asiakkaita samanarvoisesti.
syrjimättömyys

 

Syrjimättömyyden varmistaminen on liiketoimintamme edellytys!

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Syrjimätöntä toimintaa vaaditaan siten kaikilta sähköverkonhaltijoilta.

Erillisen syrjimättömyyden varmentamisohjelman laatimista koskeva velvoite on rajattu koskemaan vain suurehkoja sähkön jakeluverkonhaltijoita. Se koskee myös Kajave Oy:tä. Alla olevista linkeistä pääset lukemaan viimeisimpien vuosien syrjimättömyysraporttejamme sekä syrjimättömyyden toimenpideohjelmaamme.