Sähkönsiirtohinnasto

Sähkönsiirron hinta koostuu siirron perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta.
Lamput

Sähkön siirtämisestä tuottajalta käyttäjälle huolehtii aina paikallinen sähkönsiirtoyhtiö. Sähkönsiirron hinta koostuu siirron perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta. Siirtomaksuilla huolehdimme sähköenergian siirtämisestä tuottajalta sähkön käyttäjälle, sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta, sähkönmittauksesta ja ympärivuorokautisesta vikapäivystyksestä.

Sähkönsiirtoyhtiöiden sähkölaskuun sisältyy sähkönsiirtomaksun lisäksi valtion sähkövero ja arvonlisävero.

Hinnat näet verkkopalveluhinnastoista.

 

Sähkövero

Siirtohinnan yhteydessä veloitetaan sähköverot, jotka verkkoyhtiö tilittää valtiolle. Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen eri luokkaan sähkön käyttötarkoituksen mukaan.

Sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä kuten yksityistaloudet, rakentaminen, palvelutoiminta sekä maa- ja metsätalous.

Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Kaikki asiakkaat kuuluvat veroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on itse velvollinen selvittämään oikeudestaan kuulua edullisempaan sähköveroluokkaan 2.

Kajaven asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa, ja visaisimpiin kysymyksiin asiakas voi kysyä tulkintaa Verohallinnosta. Lisätietoa Verohallinnon sivuilta

Alempaan sähköveroluokkaan kuulumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus verkkoyhtiölle. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Sähköveroluokan muutoksista voit ilmoittaa alla olevalla lomakkeella.