Energiaviraston raportit

Energiavirasto julkaisee sähköverkkoliiketoimintaa liittyviä raportteja ja ohjeita.
energiavirasto

Kehittämissuunnitelman arviointi

Sähkönkäyttö lisääntyy nopeasti sähkön korvatessa fossiilisia polttoaineita esimerkiksi teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä. Samaan aikaan verkkoon liitetään uusiutuvaa sähköntuotantoa. Sähköverkko vaatiikin jatkuvaa kehittämistä.

Aurinkopaneelit oman kiinteistön katolla, tuulivoima, sähkön varastointi ja muut uudet sähkön tuotantotavat ovat tulevaisuutta. Sähköala kehittyy vauhdilla. Puhtaamman ja toimivamman tulevaisuuden edellytyksenä ovat toimivat sähköverkot.

Kajavella viemme kehitystä eteenpäin ja kutsumme sinut mukaan kehitystyöhön. Meillä, kuten kaikilla suomalaisilla sähköverkkoyhtiöillä, on jo lakiin kirjattu velvoite kehittää jakeluverkkoja. Velvoitteiden noudattamista valvoo Energiavirasto, jolle olemme vuodesta 2014 lähtien toimittaneet kehittämissuunnitelmamme kahden vuoden välein.

Keväällä 2022 kaikki verkkopalveluyhtiöt esittivät ensimmäistä kertaa kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaittensa arvioitavaksi. Saimme asiakkailtamme yli sata vastausta

Kehittämisuunnitelman kuuleminen 2022

Lue tiivis raporttimme asiakaskyselyn tuloksista ja tutustu valmiiseen kehittämissuunnitelmaan 2022.

Lisää raportteja ja tutkimuksia