Korvaukset sähkökatkoista

Olet oikeutettu korvauksiin, jos sähkökatko kestää yli 12 tuntia.
puut kaatuneet

Milloin vakiokorvaus maksetaan?

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Sähköyhtiö laskee aina sähkömarkkinalain mukaisesti vakiokorvauksen perusteena olevan sähkökatkon pituuden ja sen mukaan määräytyvän korvauksen suuruuden. Vakiokorvaus hyvitetään asiakkaille sähkölaskulla ilman erillistä hakemusta puolen vuoden kuluessa.

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon käyttöjärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi.

Huomaathan: Laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan. On siis mahdollista, että saat kaksi erillistä korvausta, jos käyttöpaikassasi on ollut useampi yhtäjaksoinen yli 12 tunnin keskeytys.

Kajaven verkonvalvontajärjestelmästä näkyvät kaikki keskijänniteverkon viat, niiden takia sähköttä olleet taloudet ja sähkökatkojen kesto. Pienjänniteverkon vioista emme saa hälytystä automaattisesti, vaan tiedot viasta tulevat asiakkailta. Asiakkaiden on hyvä käydä mahdollisuuksien mukaan tarkastamassa sähköt kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.

Korvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen. Nimi vakiokorvaus kuvaa juuri tätä eli korvauksen suuruuteen eivät vaikuta sähkökatkosta aiheutunut taloudellinen vahinko tai muu haitta. Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden eri kalenterivuoden puolelle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus kummallekin vuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kohdistuu kuhunkin kalenterivuoteen.

Vakiokorvauksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun. Jos korvausta ei ole maksettu, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa, on asiakkaan tehtävä kirjallinen vakiokorvaushakemus. Myös muutosta maksettuun korvaukseen haetaan samalla lomakkeella.

Mikäli sinulla on kysyttävää vahinkokorvauksesta, voit olla meihin yhteydessä CHAT-palvelussamme tai sähköpostitse asiakaspalvelu@kajave.fi

Vakiokorvauksen määrä
(vuotuisesta siirtomaksusta)
Keskeytysaika vähintään
tuntia
Keskeytysaika enintään
tuntia
10 %1224
25 %2448
50 %4872
100 %72120
150 %120288
200 %288 

 

Vakiokorvaus lasketaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, joka sisältää perusmaksut, energiamaksut ja verot. Korvaus lasketaan vuosikulutusarvion perusteella.