Omavarainen sähkön pientuotanto

Pientuotantolaitteisto, kuten aurinkopaneelit tai pientuulivoimala, liitetään yleensä olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan. Pientuotannolle on tyypillistä, että kulutat tuottamasi sähkön pääsääntöisesti itse!
pientuotanto

Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Aurinkopaneelit ovat suosituin tapa tuottaa sähköä pienimuotoisesti. Myös biokaasu- ja tuulivoimala voivat olla tuotantolaitoksia. Kun järjestelmä liitetään verkkoon, on tärkeä huolehtia sähköturvallisuudesta.

Pientuotannon eli aurinko-, biokaasu- ja tuulivoimalan liittämisestä on ilmoitettava verkkoyhtiölle hyvissä ajoin riippumatta siitä, aiotaanko tuotantolaitteisto liittää uuteen liittymään vai jo olemassa olevaan liittymään.

Sähköverkosta erillään käyvistä tuotantolaitteistoista ei tarvitse ilmoittaa Kajavelle. Tällaisia ovat esimerkiksi suoraan lämpövastukseen kytketty tai akkuihin latausvirtaa tuottava laitteisto.

Määrittelemme verkkoon liittämiselle vaadittavat toiminnallisuudet ja sähkötekniset suojaukset. Huomaathan, että tekniset ominaisuudet tulee suunnitella heti alkuvaiheessa laitteistovalmistajan ja sähköurakoitsijan kanssa siten, että vaatimukset täyttyvät.

Ennen laitteiston käyttöönottoa Kajave tarkastaa vaaditut toiminnallisuudet, minkä jälkeen pienvoimalan rakentaja voi solmia kanssamme tuotannon verkkopalvelusopimuksen ja tarvittaessa tuotannon liittymissopimuksen. Sopimuksiin sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalvelu- ja liittymisehtoja.

Kajaven verkkoon saa kytkeä standardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset täyttäviä pientuotantolaitteistoja. Laitteistojen kelpoisuus on todistettava laitteiston valmistajan tai maahantuojan antamalla sertifikaatilla. Kajaven tekniseen palveluun toimitetaan sertifikaatti, laitteiston muu tekninen dokumentaatio ja pientuotantolaitoksen yleistietolomakkeella tehtävä pyyntö verkkoon liittämisestä. Huomaathan, että laitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen liittämisluvan myöntämistä.

Voit täyttää verkkolomakkeen tai alla olevan pdf-lomakkeen.

 

Kajave Oy:n jakeluverkossa on lisäksi seuraavat vaatimukset:

1. Yli 1 MVA tehoiset voimalaitokset tai samaan verkon osaan liittyvät voimalaitosryhmät on liitettävä suoraan sähköasemalta omaan johtolähtöönsä.

2. Jakeluverkon jäykkyyttä kuvaavan oikosulkutehon on oltava liittymispisteessä vähintään 25-kertainen generaattorilaitteiston tai voimalaitosryhmän nimellistehoon verrattuna. Mikäli kytkentävirtasysäys on nimellisvirtaa suurempi, kasvaa myös liittymispisteen jäykkyysvaatimus.

Hyvää yleistietoa pientuotannosta löydät myös Motivan oppaista.

 Tuotannon verkkopalvelu- ja liittymishinnastot

Sähkömarkkinalain mukaisesti pientuotannon verkkoon liittämistä helpotetaan siten, että nimellisteholtaan alle 2 MVA tuotantolaitteiston liittämisestä veloitetaan ainoastaan liittämisestä aiheutuvien välittömien kustannusten perusteella. Yli 2 MVA tuotantolaitteiston liittymismaksu määräytyy kulutuksen liittymismaksuhinnaston mukaisesti.

Tuotannon ja varavoimakoneiden sähköverovelvollisuus

Verovelvollisuudesta ovat vapautettu alle 100 kVA tuotantolaitokset ja varavoimakoneet. Myös yli 100 kVA:n tuotantolaitos/varavoimakone säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä on enintään 800 000 kWh.

Lue tarkemmin voimassa olevat säädökset Verohallinnon sivuilta.