Toiminta sähköjohtojen läheisyydessä

Sähköjohtojen läheisyydessä tehdään lukuisia erilaisia tehtäviä metsänhoidosta myrskytuhojen korjaamiseen.
raivaus

Puustoa raivataan johtokaduilta joka kesä, yhteistyö maanomistajien kanssa on avainasemassa

Raivaamme johtokatuja vuosittain noin 1400–1600 kilometriä. Tiedotamme raivauksista eri tavoin, jotta maanomistaja voi halutessaan korjata puut talteen.

Maanomistajan kanssa tehdyn johtoalueen käyttöoikeussopimuksen mukaan johtoalueilta poistettu puusto on maanomistajan omaisuutta. Raivaukset teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotka on koulutettu ottamaan huomioon muun muassa ympäristöasiat ja sähköturvallisuus.

Raivaukset tehdään verkoston kunnossapitosuunnitelman ja puuston kasvuolosuhteiden mukaan alueilla noin 6–10 vuoden välein. Raivaustarvetta seurataan myös verkoston kuntotarkastusten yhteydessä.

 

Metsänhoito vaikuttaa myös myrskytuhojen laajuuteen

Metsänomistajat ovat tärkeässä asemassa, sillä myrskytuhojen määrään vaikuttaa paljon se, miten metsää on käsitelty sähköjohtojen läheisyydessä. Myrskyt aiheuttavat suurimmat metsävauriot juuri käsitellyille harvennus- tai siemenpuuasentoon hakatuille metsille. Kajave tekee kiinteästi yhteistyötä metsäalan organisaatioiden ja osaajien kanssa.

Häiriöttömän sähkönjakelun varmistamiseksi Energiateollisuus ry yhteistyökumppaneineen on laatinut oppaan johtoalueiden vierimetsien hoidosta. Opas ei ole velvoite vaan suositus, jonka ohjeistuksia metsänomistajien toivotaan noudattavan. Suositus koskee lähinnä keskijännitteisten 20 kV:n (kilovoltin) linjojen vierimetsien käsittelyä. Johtoalueiden vierimetsien hoito -opas 

Ammattilainen auttaa – tilaa metsuri puunkaatoon

Tilaa aina ammattitaitoinen metsuri, jos aiot kaataa puita, joiden kaatuma-alueella kulkee sähkölinja! Puun kaataja maksaa aina ulkopuolisille aiheuttamansa vahingot.

Jos puu kasvaa todella hankalassa paikassa keskijännitelinjan välittömässä läheisyydessä, ota yhteyttä meihin täältä löytyvällä lomakkeella, niin asiantuntijamme auttavat. Jokainen tapaus kartoitetaan erikseen ja asiantuntijamme suunnittelevat etukäteen suojaavat toimenpiteet, kuten erikoisosaamista vaativat johtojen alas laskut tai työntötunkkaukset. Autamme ja tilaamme toimenpiteet raivaus- tai verkonrakennusurakoitsijalta.  Suoritamme työn mahdollisimman pian, riippuen kuitenkin suojaavien toimenpiteiden laajuudesta ja urakoitsijan työtilanteesta. Huomaathan, että jos työn ajaksi joudumme katkaisemaan sähköt naapureilta, asiasta on myös ilmoitettava heille.

Kustannukset riippuvat kaadettavan puun koosta ja sijainnista. Kotitaloudet voivat saada metsurin työpalkasta kotitalousvähennyksen. Lisätietoja saat Verohallinnosta.