Maankäyttösopimus omistajan kanssa

Johtoalueen käyttöoikeudesta sovitaan maanomistajan kanssa.
maankäyttö

Johtoalueen käyttöoikeudesta sovitaan maanomistajan kanssa

Sähköverkkojen rakentamisesta tehdään aina verkostosuunnitelma, johon sisältyy myös maastosuunnittelu. Sähköverkon reitille sijoittuvien maa-alueiden käytöstä sovitaan maanomistajien ja kiinteistön haltijoiden kanssa, olipa maanomistajana yksityinen henkilö, yritys, seurakunta, kunta, valtio tai muu taho.

Johtoalueen käyttöoikeussopimus ja sijoituslupa antavat Kajavelle oikeuden rakentaa uutta ja huoltaa olemassa olevaa verkkoa. Uutta sähköverkon rakentamista on maakaapeloinnin asentaminen ja ilmajohtojen rakentaminen sekä niihin liittyvät laitteet ja rakennelmat kuten puistomuuntamot ja haaroitus- ja jakokaapit.

Sopimusehdot ja korvaukset

Johtoalueen käyttöoikeussopimusehdoissa noudatetaan lokakuussa 2017 Energiateollisuuden, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton ja Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliiton julkaisemaa sopimusmallia. Käyttöoikeuskorvaukset perustuvat alla *) mainittuihin korvaussuosituksiin.

Maastosuunnittelun hoitaa Kajaven urakoitsija

Maastosuunnittelun hoitaa Kajaven valtuuttama urakoitsija, joka laatii johtoalueen käyttöoikeussopimuksen tai pienjännitejohdon luvan ja esittelee hankkeen maanomistajalle. Maanomistajalla ja kiinteistön haltijalla on tällöin mahdollisuus tuoda esille esimerkiksi johtojen ja kaapeleiden sijoitussuunnitelmaa koskevat huomiot.

Sopimuksen allekirjoittavat kiinteistön omistaja(t) sekä kiinteistön haltija, jos se on eri kuin omistaja. Jos kiinteistöllä on useampi omistaja, sopimukseen tarvitaan kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat. Jokainen osapuoli saa sopimuksesta oman kappaleensa.

Kajave maksaa johtoalueen käyttöoikeudesta laskelman mukaisen kertakorvauksen maanomistajalle sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen. Kun korvaus on maksettu, johtoalueen rakentaminen voi alkaa.

Kajave rakennuttaa sähköverkon urakoitsijoilla

Laajemmissa rakennushankkeissa urakoitsijoiden yhteystiedot on merkitty työmaakyltteihin, jotka sijaitsevat kulkureiteillä teiden varsilla työmaa-alueelle mentäessä. Työmaahan tai rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä työmaakyltissä annettuihin yhteystietoihin tai Kajaven tekniseen asiakaspalveluun numeroon 010 192 800 tai sähköpostitse tekninenpalvelu@kajave.fi.