Sähköverkon sopimusehdot

Kajave käyttää energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia ja Energiaviraston hyväksymiä yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja.
tule meille töihin

Pyynnöstäsi postitamme painetut sopimusehdot, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kajave.fi.

Sopimusehdot 17.5.2019 alkaen

 

Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.