Sähköverkkoon liittyminen

Näin liität talosi tai kesämökkisi sähköverkkoon.
Töpselit seinässä

Kun suunnittelet talon rakentamista tai kesämökin sähköistystä Kajaven verkkoalueella, ota yhteyttä tekniseen palveluumme: puh. 010 192 800 arkisin klo 8–17   tai sähköpostitse tekninenpalvelu@kajave.fi

Liittymissopimus

Liittymissopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta liittymä on käytössäsi rakennustöiden alkaessa. Jos suunnittelet rakentamista haja-asutusalueelle, varmista sähkön saanti jo tontin hankintavaiheessa. Sähköliittymän toimitusaika vaihtelee rakennuspaikan ja -ajankohdan mukaan. Muun muassa routa ja kelirikko voivat estää liittymän rakentamisen talvella ja varhain keväällä. Toimitusaika lasketaan siitä, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksen. 

Liittymissopimus tehdään aina kirjallisena yleensä kiinteistön omistajan kanssa. Kerros- ja rivitalojen liittymissopimus tehdään asunto-osakeyhtiön kanssa. Yksittäisillä huoneistoilla ei ole liittymissopimusta.

Näin tilaat sähköliittymän

Oikean sähkötuotteen valinta

Autamme sinua sopivan sähkötariffin eli sähkötuotteen valinnassa. Sähkönkäytön määrä ja jakautuminen eri vuorokauden- ja vuodenaikoihin ratkaisee, mikä tuotteista sopii parhaiten sinun sähkönkäyttöpaikkaasi.

Sähkön siirron laskusta vastaa Kajave (verkkopalvelu) ja sähkön myynnin laskusta valitsemasi myyntiyhtiö (sähkön myynti). Siirtomaksujen yhteydessä perimme myös sähköveroa, jonka tilitämme valtiolle.

Sähkön siirrosta vastaa aina se yhtiö, jonka verkkoalueella asuntosi, kesämökkisi tai muu sähkönkäyttöpaikkasi sijaitsee. Sähköenergian voit ostaa haluamaltasi sähkönmyyjältä.

Siirtotuote perustuu Kajaven kanssa tekemääsi verkkopalvelusopimukseen (sähkön siirto).

Sulakekoko perustuu sähkösuunnitelmaan

Liittymissopimuksessa määritellään sähkösuunnitelmaan perustuva pääsulakekoko. Kotitalousasiakkailla sulakekoko on yleensä 3 x 25 A (ampeeria).

Jos haluat pienentää tai suurentaa sulakekokoa, ota yhteyttä pätevään sähköurakoitsijaan. Sähköurakoitsija on velvollinen tekemään ilmoituksen muutoksesta Kajavelle yleistietolomakkeella. Sulakekoon muutos vaikuttaa sähkönsiirron ja sähkönmyynnin maksujen suuruuteen.

Liittymän pääsulakekoon suurentaminen

Liittymän suurentamisesta veloitetaan lisäliittymismaksu, joka on uuden ja olemassa olevan liittymismaksujen hinnaston mukainen erotus. 

Jos uusi liittymä on hinnaston suurinta sulakekokoa isompi, lisäliittymismaksu muodostuu olemassa olevan ja hinnaston suurimman sulakekoon liittymismaksujen erotuksesta sekä suurimman sulakekoon ja uuden liittymäkoon tehon välisestä kapasiteettivarausmaksusta.

Vyöhykehinnaston ulkopuolella lisäliittymismaksu perustuu tehon perusteella määritettävään kapasiteettivarausmaksuun, joka kuvaa keskimääräistä verkon vahvistuskustannusta. Kapasiteettivarausmaksun laskennassa käytettävä teho määritetään muuttamalla pääsulakkeen nimellisvirta tehoksi muuntosuhteella 1,5 A = 1 kVA. 

Liittymän pääsulakekoon pienentäminen

Liittymän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle.