Artikkeli

Mitä tapahtuu, jos sähköstä on pulaa?

Mahdollinen sähköpulatilanne mietityttää ja huolestuttaa. Mitä sähköpula oikeastaan tarkoittaa, mitä silloin tapahtuu ja onko huoli ajankohtainen?
Kajaanilainen metsämaisema ja sähkötorni

Viime aikoina uutisissa on puhuttu mahdollisesta sähköpulatilanteesta, jossa sähköä ei riittäisi kaikille vuorokauden ympäri. On luonnollista, että tilanne mietityttää, mutta aihetta huoleen ei kuitenkaan ole. Mahdollisen sähköpulan varalta on tehty kattavat suunnitelmat, ja kuluttajiin asti ulottuvaa sähkönjakelun katkaisua pyritään välttämään mahdollisimman pitkään.

Mitä sähköpula tarkoittaa minulle?

Sähköpulassa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta kokonaan. Silloin kantaverkkoyhtiö Fingrid käynnistää joukon kansallisia varotoimenpiteitä, kuten varavoimalaitosten käyttöönotto. Tarkoituksena on varmistaa, ettei sähköjärjestelmä kaadu. Jos nämä toimet eivät riitä, vaan sähköstä on edelleen pulaa, sähkön jakelua voidaan joutua säännöstelemään.

”Käytännössä tämä tarkoittaisi muutaman tunnin sähkökatkoa noin parille tuhannelle Kajaven asiakkaalle kerrallaan. Yhtenäinen katko kestäisi enintään kaksi tuntia, ja tilanteen edelleen jatkuessa sähkökatko kierrätettäisiin seuraaville asiakkaille”, selventää Kajaven käytönjohtaja Marko Manninen.

Sähköpulatilanteessa mahdolliset kiertävät sähkökatkot toteutetaan ohjaamalla sähköasemilta lähteviä keskijännitejohtoja pois päältä. Johdot valitaan siten, että ne eivät vaikuta esimerkiksi sairaaloihin ja muihin yhteiskunnalle tärkeisiin alueisiin.

”Jos tehopulatilanne lähestyy, kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedottaa siitä – tilanteesta riippuen joko päiviä tai vain muutamaa tuntia etukäteen. Maatiloilla ja muissa taajamien tärkeissä kohteissa aggregaattien polttoainetankit kannattaa varmistaa ja koekäyttää hyvissä ajoin.”

Ajankohtaista, mutta epätodennäköistä

Sähkön ja kaasun tuonnin loppuminen Venäjältä Suomeen vaikuttaa Suomen kokonaissähkön määrään. Tuonnin vähentymisen lisäksi määrään vaikuttaa muun muassa kuivasta kesästä johtuva vesivoimaloiden vesivarastojen vähyys, yllättävät häiriöt voimalaitoksissa sekä uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevuus – leudolla säällä tuulivoimalat eivät pyöri.

”Sähköpulatilanne on mahdollinen, mutta epätodennäköinen tilanne. Huoleen ei ole aihetta. Tilanteisiin on varauduttu hyvin sekä meillä Kajavella että valtakunnallisesti Fingridin puolesta”, kertoo Manninen.

Saanko korvausta sähkökatkosta tai sen aiheuttamista vahingoista?

Koska sähköpulatilanteessa sähkökatkoissa ei ole kyse sähkönjakelun virheestä vaan yleisestä poikkeustilanteesta, kuluttajalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin tai hinnanalennuksiin. Samasta syystä on käytännössä mahdotonta osoittaa yhtä vastuutahoa vahingon aiheuttajaksi, eikä myöskään vahingonkorvauksia siis tällöin voi saada.