Artikkeli

Mitä tapahtuu, jos sähköstä on pulaa?

Mahdollinen sähköpulatilanne mietityttää ja huolestuttaa. Mistä sähköpula johtuu, ja mitä siitä voi seurata?
Kajaven jakelualueella sähköpula tarkoittaisi korkeintaan kahden tunnin sähkökatkoja, jotka vuorottelisivat alueittain.

Sähköpulassa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa koko Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta. Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt, kuten Kajave, toimivat Fingridin ohjeiden mukaan. Kajave voi joutua rajoittamaan sähkön jakelua hallitusti omilla toiminta-alueillaan.

Kuinka pitkiä sähkökatkot Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla voisivat olla?

Kajaven jakelualueella tämä tarkoittaisi korkeintaan kahden tunnin sähkökatkoja, jotka vuorottelisivat alueittain. Niiden jälkeen sähköä saisi jälleen vähintään neljän tunnin ajan. Katkot koskisivat kaikkia alueella olevia – sekä kotitalouksia että yrityksiä.

Miten saan tietää sähkökatkosta?

Asiakkaamme voivat tilata Oma energia -palvelumme kautta tekstiviesti-ilmoituksen mahdollisista tulevista sähkökatkoista. Seuraamme tilannetta verkkosivuillamme ja tiedotamme tekstiviestien lisäksi Twitter-tilillämme. Asiakkaamme saavat tekstiviestin mahdollisen sähkökatkon alkaessa kuten aina häiriötilanteissa.

Ajantasaiset tiedot Kajaven toiminta-alueen sähkökatkoista ovat nähtävissä sivustomme häiriökartasta. Myös Fingrid tiedottaa tilanteesta omilla verkkosivuillaan, ja tiedotusvälineet uutisoivat aiheesta. Ennakkotietoa siitä, mille alueille valtakunnalliset sähkökatkot milloinkin kohdistuisivat, ei ole saatavilla.

Mistä sähköpula johtuu?

Sähkön ja kaasun tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa Suomen kokonaissähkön määrään. Tuonnin vähentymisen lisäksi määrään vaikuttavat muun muassa kuivasta kesästä johtuva vesivoimaloiden vesivarastojen vähyys, uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevuus ja Olkiluodon ydinvoimalan käynnistymisen viivästyminen.

Sähköpulaa voi välttää vähentämällä kulutusta, ja arjen pienilläkin teoilla on vaikutusta. Kokosimme listan helppoja vinkkejä sähkön säästämiseen.

Saako sähkökatkosta tai sen aiheuttamista vahingoista korvausta?

Koska sähköpulatilanteessa sähkökatkoissa ei ole kyse sähkönjakelun virheestä vaan yleisestä poikkeustilanteesta, kuluttajalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin tai hinnanalennuksiin. Samasta syystä on käytännössä mahdotonta osoittaa yhtä vastuutahoa vahingon aiheuttajaksi, eikä myöskään vahingonkorvauksia siis tällöin voi saada.

Sähkökatkot ja kaukolämpö – Lue lisää Loiste Lämmön sivuilta