Uutinen

Sähkön siirtohintamme nousevat – syynä voimakas kustannustason nousu

Voimakas inflaatio on kasvattanut liiketoimintamme kustannuksia huomattavasti. Olemme tehostaneet toimintaamme ja hillinneet kustannusten nousua, mutta joudumme korottamaan sähkön siirtohintoja 1.8.2023 alkaen.
Kesäinen jokimaisema vihertävällä metsällä

Investointi-, ylläpito- ja käyttökustannuksemme ovat nousseet sitkeän inflaation takia. Kustannusnousun takia korotamme sähkön siirtohintoja 5,9 prosenttia. Sähkönsiirtolaskuun sisältyvät sähkö- ja arvonlisävero pysyvät ennallaan, jolloin korotuksen vaikutus asiakkaille on keskimäärin 4,8 prosenttia. Edellisen kerran nostimme hintoja vuonna 2020.

Kerrostaloasunnossa, jossa sähkön vuosikulutus on 1 500 kilowattituntia, hinta nousee keskimäärin 1,78 euroa kuukaudessa. Rivi- tai omakotitalossa, jossa vuosikulutus on 5 000 kilowattituntia, korotus on 3,47 euroa kuukaudessa. Omakotitalossa, jossa vuosikulutus on 19 000 kilowattituntia, korotus on 6,38 euroa kuukaudessa.

”Sähköverkon rakentamiskustannukset ovat nousseet merkittävästi materiaalien, kuten komponenttien, kallistuessa. Lisäksi voimakas korkotason nousu vaikuttaa investointien rahoituskustannuksiin. Olemme tehostaneet toimintaamme ja pyrkineet kaikin tavoin hillitsemään kustannusten nousua. Nyt joudumme kuitenkin nostamaan hintojamme. Keskimääräinen hintojen korotus on alle inflaatiotason ja korvaa vain osan liiketoimintamme kustannusten noususta”, Kajaven toimitusjohtaja Timo Jutila sanoo. 

Sähkönjakelu on erittäin pääomavaltaista liiketoimintaa, jossa valtaosa kuluista ei riipu siirretyn energian määrästä. Sähkön siirtomaksulla katetaan muun muassa verkon kunnossapito, kehittäminen ja rakentaminen, ympäri vuorokauden toimiva valvonta ja viankorjaus, asiakaspalvelu sekä sähkön kulutuksen etämittaus.

”Verkkoalueemme on laaja, harvaan asuttu ja siirtoyhteydet ovat pitkiä. Sähköverkkomme asiakasta kohden on yli kaksi kertaa pidempi kuin Suomessa keskimäärin, mikä tarkoittaa muuta maata kalliimpaa asiakaskohtaista sähkön siirtokustannusta”, Timo Jutila kertoo. Sähköverkkomme kokonaispituus on 13 800 kilometriä.

Toimintavarmaa sähköverkkoa pitkälle tulevaisuuteen

Investoimme tänä vuonna sähköverkon kehittämiseen noin 25 miljoonaa euroa. Sähköverkon rakennustyömaita on tällä hetkellä käynnissä kaikissa verkkoalueen kunnissa. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuonna 2036 asemakaava-alueella asuvalle asiakkaalle ei enää saa aiheutua säästä johtuvaa yli 6 tunnin eikä muualla asuvalle yli 36 tunnin sähkökatkoa.
”Osa sähköverkostamme täyttää lain mukaisen vaatimuksen hyvin jo nyt. Pitkistä siirtoyhteyksistä johtuen meillä on kuitenkin 8 900 kilometriä ilmajohtoverkkoa, joka on altis myrskyjen ja lumikuorman aiheuttamille sähkökatkoksille. Parannamme sähköverkkomme säävarmuutta korvaamalla ikääntyvää verkkoa kaapeloimalla, siirtämällä avojohtoja teiden varsille sekä lisäämällä verkostoautomaatiota”, Timo Jutila kertoo. 
Sähkönkäytön lisääntyessä verkko vaatii myös jatkuvaa kehittämistä, sillä uusi hajautettu tuotanto, kuten tuuli- ja aurinkovoima, kasvattaa verkon kapasiteettivaatimuksia.

”Tärkein tehtävämme on turvata ympärivuorokautinen ja mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikille asiakkaillemme nyt ja tulevaisuudessa. Meille on tärkeää säilyttää alueemme paikkana, jossa on hyvä elää ja asua myös tulevaisuudessa.”