Uutinen

Kajave uudistaa sähköverkkoa – kesäkauden työmaat löytyvät hankekartalta

Kajave parantaa Kainuun sähköverkon toimitus- ja säävarmuutta monella työmaalla kevään, kesän ja syksyn aikana.  Suurimmat eli korvausinvestointihankkeet on merkitty verkossa olevaan hankekarttaan. 
Sähköverkkoyhtiö Kajaven kaapelityömailla kesä on kiireistä aikaa.

Kesän 2022 suurimmat työmaat ovat jo käynnistyneet.

Seitenoikealta Puolangalle rakennetaan 110 kilovoltin (kV) sähkölinjaa. Kajaanissa uusitaan Lohtajan sähköasema, ja Kuhmossa välillä Multikangas–Petäjälahti runkoilmajohto muutetaan maakaapeliksi. Sotkamon Vuokatissa kaapeloidaan keskijänniteverkkoa ja rakennetaan uusia puistomuuntamoja. Sähkönjakeluverkon rakentamishankkeet parantavat sähkönsiirtokapasiteettia ja sähköverkon säävarmuutta. Näiden korvausinvestointihankkeiden lisäksi jatkuvat eri vaiheissa olevat projektit kaikissa verkkoalueen kunnissa sekä pienemmät sähköverkon kunnostus- ja ylläpitotyöt verkkoalueella.

"Teemme pitkäjänteistä työtä verkon kehittämiseksi. Tavoitteenamme on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta Kajaven verkkoalueella entisestään", sanoo rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Eetu Niskanen sähköverkkoyhtiö Kajave Oy:stä.

Johtokatuja raivataan säännöllisesti lähes joka kunnassa Kajaven verkkoalueella. Johtokatujen raivauksessa puusto poistetaan käyttöoikeuden mukaiselta johtokadulta. Raivattu puusto on maanomistajan omaisuutta.  Johtokatujen raivauskohteet löytyvät Kajaven hankekartalta.

Hankekartta kertoo työmaan sijainnin

Hankekartta kertoo työmaan perustiedot eli mitä tehdään, milloin, miten työ etenee ja kuka siitä vastaa. Kartalta voi hakea työmaita osoitteen tai oman sijainnin perusteella. Hankkeiden perustiedot ja urakoinnista vastaavan tahon yhteystiedot löytyvät myös lähellä työmaita sijaitsevista työmaatauluista.

Asiakkaat saavat suunnitelluista sähkönjakelukeskeytyksistä tekstiviesti-ilmoituksen, kunhan on ilmoittanut Kajaven OmaEnergia -palvelussa puhelinnumeronsa. 

Kartalta näkyy, missä maakaapeloidaan ja milloin rakennetaan uutta ilmajohto. Kartalta näkee myös johtokatujen raivaukset, joilla ennaltaehkäistään myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia vaurioita sähköverkolle.

Hankekartan osoite: https://hankekartta.kajave.fi/ikp