Uutinen

Kajave kehittää sähköverkkoa lähes 25 miljoonalla eurolla tänä vuonna

Loiste-yhtiöihin kuuluva sähköverkkoyhtiö Kajave jatkaa työtään jakeluverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Yhtiö aloittaa tänä vuonna myös uuden voimajohtoyhteyden rakentamisen Vaalan ja Siikalatvan kuntien alueella.
Voimalinja talvisessa metsämaisemassa.

Kajave investoi toiminta-alueellaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sähköjakeluverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen tänä vuonna 25 miljoonaa euroa. Yhtenä painopisteenä on keski- ja pienjänniteverkkojen teknisen käyttöikänsä päähän tulleiden verkon osien uusiminen haja-asutusalueilla, joilla sähkölinjoille kertyvät lumikuormat voivat aiheuttaa jakeluhäiriöitä. Lisäksi sähköasemien saneeraus jatkuu.

”Meillä on monenlaisia keinoja parantaa verkon toimintavarmuutta lumikuorma-aluille. Voimme viedä ilmajohtoaverkkoa suojaan maan alle kaapeleihin tai siirtää ilmajohtoja metsän keskeltä teiden varsille”, Kajaven verkostopäällikkö Annastiina Kangas kertoo.

Uusi voimajohtoyhteys tuo verkkoon tuulivoimaa

Kajave panostaa tulevaisuuteen rakentamalla uuden 110 kilovoltin voimajohtoyhteyden Oulujärven länsipuolelle Siikalatvan ja Vaalan kuntien alueelle. Uuden linjan avulla sähköverkkoon voidaan kytkeä lisää tuulivoimatuotantoa. Noin 20 kilometrin pituinen voimajohtoyhteys rakennetaan ilmalinjana pylväiden varaan.

”Hankkeen suunnittelun aloitimme vuonna 2020, ja keskustelut maanomistajien kanssa ovat edenneet hyvässä hengessä. Kesän kuluessa kilpailutamme urakoitsijan ja rakentamaan pääsemme loppuvuodesta”, Annastiina Kangas kertoo.  

Kajaven verkkoon on tällä hetkellä liitettynä tai liittymässä viisi tuulivoimapuistoa, joiden kokonaisteho on noin 500 MW.

Sähkönkäyttö kasvussa – verkko mitoitettava oikein

Sähkönkäyttö lisääntyy koko Suomessa jatkuvasti, kun sähköenergialla korvataan fossiilisia polttoaineita teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä. Sähköverkkoon liitettävä uusi tuotanto, kuten tuuli- ja aurinkovoima, kasvattaa verkon kapasiteettivaatimuksia.

”Meillä on kattavat kehittämissuunnitelmat aina vuoteen 2047 asti. Sähkökäytön muuttuessa verkko on mitoitettava oikein, ja siksi kehitämme sitä jatkuvasti. Verkkoalueellamme on esimerkiksi suunnitteilla tänä vuonna lisää julkisia sähköautojen latauspisteitä, jotka vaativat verkolta toimintavarmuutta”, Annastiina Kangas sanoo.

Kajave haluaa myötävaikuttaa Kainuun elinvoimaisuuteen ja kehittää alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

”Tulemme paikallisten yritysten kumppaniksi, kun nämä tarvitsevat sähköverkolta lisäkapasiteettia”, Kangas kertoo.

Lisätiedot:

Verkostopäällikkö Annastiina Kangas, annastiina.kangas@kajave.fi,  puh. 040 5813687