Uutinen

Kajave ja Landis+Gyr sopimukseen mittaustiedon välitysratkaisusta

Kajave on päättänyt siirtää sähkömarkkinoiden edellyttämän mittaustiedon toimituksen Fingrid Oyj ylläpitämään kansalliseen datahubiin käyttämällä Landis+Gyr:in Datahub Connector (DHC) palvelua.
Water abstract

”Landis+Gyr:ltä hankittavan järjestelmän avulla tavoittelemme datahubin tuomien hyötyjen saamista meidän ja meidän asiakkaiden käyttöön.” Kajave Oy:n toimitusjohtaja, Timo Jutila kertoo.  Kajave ja Landis+Gyr allekirjoittivat asiasta sopimuksen 25.4.2022.

DHC-palvelu otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensin palveluun siirretään nykyinen datahub 1.0 mukainen toiminnallisuus syksyllä 2022. Tämän jälkeen datahub 2.0:n mukainen toiminnallisuus otetaan käyttöön Fingridin aikataulun mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jutilan mukaan muutos vähentää järjestelmärajapintoja ja siten lisää tiedon käytettävyyttä ja parantaa tiedon oikeellisuutta.

”Viime kädessä älykkäiden mittareiden ja niitä tukevien järjestelmien avulla asiakkaat pystyvät parantamaan omaa energiatehokkuuttaan ja siten edistämään siirtymistä yhä vihreämpään energiajärjestelmään,” Kajaven toimitusjohtaja sanoo.

Kajave siirtää myös muut mittaustiedon käsittelyn toiminnallisuudet käytössä olevaan Landis+Gyr:n AIM-järjestelmään. Mittaustiedon oikeellisuuden tarkistus (validointi), jakeluverkon tarvitsema laskentatoiminnallisuus sekä mittaustiedon pitkäaikaisvarastointi tapahtuu tämän siirron jälkeen ainoastaan Landis+Gyr AIM-järjestelmän avulla.

Kajave haluaa järjestelmä- ja palveluratkaisua muuttamalla keskittyä entistä selkeämmin jakeluverkonhaltijan tarvitsemaan järjestelmätoiminnallisuuteen. Samalla Kajave pystyy yksinkertaistamaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriaan ja saavuttamaan kustannussäästöjä. 

Landis+Gyr on tuottanut energianhallintaratkaisuja yli 125 vuotta

Kajave ja Landis+Gyr:n ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Samaan aikaan mittalaitteet ovat kehittyneet mekaanisista mittareista staattisiksi älymittareiksi, jopa antureiksi. Mittaustiedon luenta on kehittynyt paikallisluennasta järjestelmän kautta tapahtuvaksi etäluennaksi. Sen ansiosta asiakkaat saavat reaaliaikaisen mittaustiedon käyttöönsä ja pystyvät tehostamaan energian käyttöään sekä tulevaisuudessa käyttöön tulevia kysyntäjoustopalveluja. Näin mahdollistuvat monipuoliset verkonvalvonta ja -ohjaustoiminnot sekä älykäs analytiikka. Lisäksi järjestelmäratkaisu selkeyttää sopimusprosesseja yhdessä kansallisen datahubin kanssa.

Landis+Gyrin etäluentaratkaisut auttavat verkkoyhtiöitä ympäri maailmaa kehittämään toimintaansa, hallitsemaan verkko-omaisuutta, pienentämään kustannuksia ja tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Landis+Gyrin tuotteet ja palvelut mahdollistavat älykkään sähköverkon ja IoT-maailman innovaatiot.