Uutinen

Kajave aloittanut uuden 110 kV voimajohtoyhteyden suunnittelun Ylä-Kainuuseen

Ylä-Kainuun jakeluverkon vahvistaminen mahdollistaa elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.
Vuolijoki Piiparinmäki 110

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella. Yhteyden esisuunnittelu on tehty ja kevään ja tulevan kesän aikana jatketaan mm. luontoselvityksiä suunnitellun voimajohdon linjauksen alueelta. Näiden selvitysten ja arvioiden valmistuttua ensi syksynä päätetään varsinaisen yleissuunnittelun aloittamisesta. Uuden yhteyden linjaus lähtee Kurimon sähköasemalta pohjoiseen ja sen pituus on noin 60 km.
 

Nordic Talc suunnittelee aloittavansa hiilineutraalin talkin tuotannon Suomussalmella. Nordic Talcin toimitusjohtaja Erkki Kuronen kertoo, että tämän tavoitteen kannalta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa riittävä ja varma energian saatavuus ja uusi voimajohtoyhteys palvelee tätä tavoitetta. Kajaven toimitusjohtaja Timo Jutila toteaa, että paikallisena jakeluverkkoyhtiönä Kajave kehittää Ylä-Kainuun sähköverkkoa, jotta elinkeinotoiminnan lisäksi mahdollistuu myös esimerkiksi Hossan alueen matkailun tarpeet ja sähköautojen latausverkoston rakentuminen valtakunnallisestikin tärkeän 5-tien varteen.