Uutinen

110 kV voimajohdon reunapuuston käsittely

Kajave Oy käsittelee Kajaanin kaupunkialueen 110 kV voimajohdon ympärillä olevaa puustoa turvallisuuden sekä sähkönjakelun häiriöttömyyden takaamiseksi.
Kajaanin kaupunkirengas 2

Kajave Oy käsittelee Kajaanin kaupunkialueen 110 kV voimajohdon ympärillä olevaa puustoa turvallisuuden sekä sähkönjakelun häiriöttömyyden takaamiseksi.

Verkonhaltija Kajavella on sähkömarkkina- sekä sähköturvallisuuslakeihin perustuva velvollisuus huolehtia, että 110 kV sähköverkko pidetään sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu kaatuvan puuston osalta omaisuuden tai hengen vaaraa eikä sähkönjakelu häiriinny. 

Suurjännitelinjalle kaatuva puu aiheuttaa laajan sähkökatkon kaupunkialueella.

Kajaanin kaupunkia ympäröivän 110 kV voimajohdon reunapuusto on saavuttanut sellaisen pituuden, että sitä on käsiteltävä. Käsittelyssä poistetaan sellainen puusto, joka kaatuessaan yltäisi vaurioittamaan 110 kV suurjännitejohtoa. Tavoitteena on varmistaa 110 kV suurjännitejohdon pitkäaikainen turvallisuus ja käyttövarmuus. 

Hakkuutyöt käynnistetään viikon 16 aikana ja ne kestävät arviolta kolme viikkoa. Hakkuutyön aikana voimajohdon ympäristössä liikkuu metsäkoneita ja metsureita. Metsäkoneiden työskentelyalueella kulkemista on vältettävä oman turvallisuuden varmistamiseksi. 

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Lisätiedot

Kajave Oy, käytönjohtaja Marko Manninen puh. 010 192 800

Kajaanin kaupunki, hortonomi Hanna Pasula puh. 08 61551

 

Kajaanin kaupunkialueen 110 Kv voimajohdon alue kartalla, johon keltaisella merkitty käsiteltävät alueet

Kajaanin kaupunkirengas

 

Kajaanin kaupunkirengas 2