Pientuotantolaitteiston ja sähkövaraston yleistietolomake

Täytä lomake, jos haluat liittää pientuotantolaitteiston tai sähkövaraston sähköverkkoon.
Luonto

Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkkoyhtiölle tiedot nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten.

Lomakkeen voi antaa täytettäväksi  laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle. Verkkoyhtiöllä on oikeus varmistaa, että  tuotantolaitteisto täyttää liittämistä koskevat tekniset edellytykset.

Lomake on päivitetty Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ‐dokumentin mukaiseksi.

Yhteystiedot

*
*
Henkilötunnukseksi riittää asiakkaan syntymäaika, mikäli asiakasnumero on täytetty
*
*
*
*
*
*
*

Tuotantolaitteiston perustiedot

Tuotantomuoto
*
*
*
*
suurin mahdollinen laitteistosta sähköverkkoon siirtyvä teho
*
laitoksen suurin mahdollinen virta
*
pääkeskus tms
*
*

Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri/vaihtosuuntaaja) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat.

*

Mikäli tuotantolaitteisto ei täytä pientuotannon standardeja, tulee verkkoyhtiöön olla hyvissä ajoin yhteydessä. Yhteydenotto tulee tehdä, jotta voidaan selvittää, soveltuuko laitteisto liitettäväksi sähköverkkoon Suomessa. 

*
Vakuutan, että tuotantolaitteisto on erotettavissa erillisellä erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa)
*
esim. talon ulkoseinällä pääoven vieressä
*

Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen

Huom! Laitteistossa tuotetulle sähkölle tulee olla aina ostaja

Tuotantolaitteiston asentajan/urakoitsijan yhteystiedot

*
*
*
*
*
*
*
Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lomakkeita laitteistosta ja sen liittämisestä. Lisätietoja saat tekninenpalvelu@kajave.fi tai 010 192800.
Lähetämme lomakekopion ja käyttöpaikkatunnuksen antamaasi osoitteeseen teknisen palvelun käsiteltyä asian.
Enintään 5 tiedostoa.
Rajoitus: 64 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.