Artikkeli

Turvallisuus lähtee asenteesta – Kypärä ei suojaa, jos sitä ei käytä

Työturvallisuus ei ole vain lista ohjeistuksia ja määräyksiä. Turvallisuutta voi parantaa havainnoimalla ja tiedostamalla riskitekijät työmaalla, ja tärkeintä on meidän kaikkien oma sitoutuminen.
Työturvallisuuspäiväss

Turvallisuus on yhteinen asia, josta huolehtiminen koskee työntekijää itseään, hänen työkavereitaan ja sivullisia ihmisiä.

”Energia- ja sähköalan työmailla työskennellään yhdessä useiden toimijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. On ollut hienoa huomata, että kaikki ovat henkilökohtaisesti sitoutuneita turvallisuusasioiden parantamiseen”, kertoo Kajaven rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Eetu Niskanen.

Loiste yhtiöihin kuuluvat Kajave ja Loiste Lämpö järjestivät toista kertaa työturvallisuusseminaarin, jossa pysähdyttiin yhdessä avainkumppaneiden kanssa tarkastelemaan työturvallisuutta ja tapaturmia ehkäiseviä toimenpiteitä. Edeltävä seminaari järjestettiin viime vuoden marraskuussa.

”Asenteissa on havaittu positiivista muutosta turvallisuusasioita kohtaan parin viime vuoden aikana – työmailla suhtaudutaan turvallisuusohjeisiin ja suojavarusteisiin vakavammin ja kehityskohteita mietitään yhdessä”, Niskanen kiittelee.

Myös työmaan lähiympäristön turvallisuudesta huolehdittava

Energia-alalla työskennellään hankalissakin oloissa, ja siksi ala on tapaturma-altis. Työmaat voivat sijaita maanteillä ja piha-alueilla, joilla liikkuu ihmisiä. Työmaiden turvallinen merkintä ja työn saattaminen loppuun asti hyvin on tärkeää myös sivullisten kannalta.

”Vaaranpaikkoja voi syntyä, jos maa-alueet peitetään huonosti tai työmaata ei ole rajattu selkeästi. On hyvä huomioida myös, että hälytysajoneuvot pääsevät tarvittaessa työmaalle. Työmaan ympäristön huomioiminen on keskeinen asia turvallisuuden kannalta.” kertoo Loiste Lämmön kunnossapito- ja käyttöpäällikkö Jari Väisänen.

Havainnointi ja raportointi tuovat ongelmat esiin

Loiste on yhteistyössä kumppaniensa kanssa tehostanut työturvallisuuteen liittyvää raportointia. Käyttöön on otettu uusia riskientunnistustyökaluja, joiden avulla tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet on helppo ilmoittaa.

Tilanteiden raportointi lisää tietoa eri toimijoiden kesken ja auttaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteita entistä tehokkaammin.

”Olemme tietoisesti madaltaneet kynnystä ilmoittaa pienimmistäkin vaaratilanteista luomalla hyvät ja kaverilliset suhteet työntekijöihimme ja urakoitsijoihin. Teen itse paljon työtä asian eteen ja soittelen työntekijöiden kanssa”, kertoo ENP:n työsuojeluvaltuutettu Kimmo Kallinen.

Perehdytys jatkuu työmaan alusta loppuun

Turvallisuuden perustana on hyvä perehdytys, joka alkaa aina ennen työmaan aloittamista ja se jatkuu koko projektin läpi kuukausittain järjestettävillä safety walkeilla, eli turvallisuuskävelyillä. Kävelykierroksilla havainnoidaan työmaan turvallisuutta ja erityispiirteitä keskittyen yhteen teemaan kerrallaan.

Työturvallisuusseminaarissa jaettiin kuluneen viikon turvallisuuskävelyillä saatuja kokemuksia. Havaintojen mukaan perehdytykset työmailla oli hoidettu hyvin. Kierroksille osallistuneet pitivät turvallisuuden kannalta tärkeimpinä asioina yhteistyötä sekä turvallisuushavaintojen tekemistä ja jakamista.

Loiste Lämmön Jari Väisänen järjesti turvallisuuskävelyn Kainuun Voiman lämpölaitokselle osana työturvallisuusviikkoa huhtikuussa 2022.

Kumppanimme nostivat esiin monipuolisia työturvallisuusnäkökohtia

”Työturvallisuuskierrokset ovat yksi tärkeimmistä turvallisuustoimistamme. Kampanjoimme, jotta työntekijämme tekisivät työturvallisuushavaintoja entistä enemmän. Olemme onnistuneet tässä hyvin, ja osallistuminen on ollut aktiivista.”

– Tiimipäällikkö Pasi Vimpari, Eltel Networks Pohjoinen Oy, voimalaitokset ja lämpöverkot

 

”Oli hienoa huomata, että suojavarusteet ovat kaikilla kunnossa ja työmaakoneiden ja -laitteiden huollosta on huolehdittu asianmukaisesti. Työmaalla oli perehdytty hyvin turvallisuusasioihin.”

 – Tiimipäällikkö Mikko Heikkinen, Eltel Networks Pohjoinen Oy, sähköverkot

 

“Perehdytämme kaikki työntekijämme aina ennen työsuhteen ja työmaan alkua. Olosuhteet työmaalla muuttuvat, joten turvallisuutta on havainnoitava jatkuvasti. Tehtävämme on varmistaa, että kaikki pääsevät työmaalta terveinä kotiin.”

 – Työsuojeluvaltuutettu Kimmo Kallinen, Efficient Network Parter Oy (ENP)

 

”Yksi osa turvallisuutta on projektin realistinen aikataulu: Työolot ovat usein ergonomisesti kuormittavia, joten työtä on jaksotettava. Kuilu työntekijöiden ja turvallisuusorganisaation välillä on pienentynyt parin viime vuoden aikana, ja turvallisuusasioita mietitään enemmän yhdessä.

– Turvallisuuspäällikkö Arttu Hirvonen, Calderys Oy

 

”Kiire lisää turvallisuusriskiä. Työmailla on paljon eri toimijoita, ja kaikkien tulee olla perillä siitä, mitä tehdään. Kommunikointi myös oman organisaation ulkopuolelle on tärkeää. Käymme turvallisuushavaintomme läpi ajoittain myös aliurakoitsijoiden kanssa.”

– HSEQ-päällikkö Jukka Vierimaa, Pept Oy