Artikkeli

Tehokkaampaa maankäyttösopimusten hallintaa 

Olemme Kajavella siirtyneet tehokkaampaan ja läpinäkyvämpään maankäyttösopimusten hallintaan, hyödyntäen Trimblen selainpohjaista sovellusta, joka nopeuttaa suunnittelu- ja rakentamisprosessia.
Henkilö, jolla on huomioliivi päällään pitää kädessään tablet-tietokonetta. Taustalla paistaa aurinko ja on peltomaisema.

Tyypillisesti maankäyttösopimuksen käsittelyprosessissa on monta vaihetta. Läpimenoaika voi olla pitkä, mikä heijastuu sähköverkon rakentamisen aloittamiseen. Myös näkyvyyden puute sopimuksen tilaan saattaa aiheuttaa haasteita rakennushankkeen eri osapuolille.


Vanha monivaiheinen prosessi hajautti tiedon

Kajaven rakennuttajapäällikkö Aki Palo kertoo, että aiemmassa prosessissa, etenkin sopimuksen työstövaiheessa, tieto oli tallennettuna moneen eri paikkaan.
– Materiaalit olivat usein hajallaan monessa eri paikassa. Ongelmaksi muodostui myös luotettavan tilannekuvan rakentaminen ja ylläpitäminen, Palo kuvailee vanhan prosessin haasteita.

Maankäytön sopimukset laadittiin sovelluksella, joka ei keskustellut suoraan verkkotietojärjestelmän kanssa. Prosessi sisälsi rajapinnan maanmittauslaitoksen tietokantaan. Verkkotietojärjestelmään sopimukset tulivat näkyviin kuitenkin vasta, kun verkko oli rakennettu. Sopimuskartat taas tehtiin verkkotietojärjestelmässä, tulostettiin PDF-muotoisena ja liitettiin toisessa järjestelmässä laadittuun sopimukseen.

Maanomistajan allekirjoitus hoidettiin sähköisen allekirjoituspalvelun avulla. Aki Palo kertoo, että palvelu toimi hyvin mutta vaati jatkuvaa seuraamista suunnittelijalta ja tilaajalta. 
– Lisäksi sopimukset piti saada ensin oikeaan muotoon ja yhdistettyä kartan kanssa, jonka jälkeen siirto sähköiseen allekirjoituspalveluun tehtiin manuaalisesti. Valmiiden sopimusten maksatus ja arkistointi sisälsi myös useita manuaalisia siirtoja ja vaiheita, kun sopimukset ladattiin allekirjoituspalvelusta ja arkistoitiin. Verkkotietojärjestelmään tallennettiin kiinteistörajoille tehtyjen sopimusten tunnukset sopimuspisteinä. Lisäksi sopimusten laadintajärjestelmään piti käydä kuittaamassa erikseen sopimus palautuneeksi ja maksuposti eteenpäin sopimus kerrallaan, Palo kertoo. 


Maankäytön sopimus maaliin jo ensimmäisellä maastokäynnillä

Prosessin suoraviivaistamiseksi Kajave otti käyttöön Trimble Unity Contract Manager -sovelluksen, jonka avulla maankäyttösopimus integroidaan verkkotietoihin ja suunniteltuun reittiin jo alussa. Ajantasainen tieto sopimustilanteesta on näkyvissä kaikkialla, niin maastossa kuin toimistollakin.

– Sopimustilannetta pääsevät seuraamaan reaaliaikaisesti kaikki suunnittelijoista työnjohtoon koko suunnitteluvaiheen ajan. Lisäksi työkartat voidaan nykyisin piirtää suoraan verkkotietojärjestelmän tietokantaan omalle karttatasolleen. Kartat ovat järjestelmässä automaattisesti kytkettävissä sopimuksiin ja muokattavissa kaikilla työmaan henkilöillä, ilman erillisten sovellusten käyttöä. Ihannetilanteessa sovelluksella maankäyttösopimus voidaan viedä loppuun asti jo ensimmäisen maastokäynnin aikana, sillä maanomistaja voi allekirjoittaa sopimuksen paikan päällä mobiililaitteella.

– Saamme hoidettua asiakkaan kanssa asiat yhdellä käynnillä reitin sopimisesta valmiiseen sopimukseen saakka, Aki Palo toteaa.

Kajave hyödyntää sovelluksen rajapintaa allekirjoituspalvelun kanssa. Sovellus automatisoi allekirjoitusprosessin seurannan. Maanomistaja antaa tilinumeronsa korvausten maksua varten allekirjoittamisen yhteydessä ja sopimuksen valmistuminen näkyy automaattisesti sovelluksessa, ja tieto sopimuksen valmistumisesta lähtee myös automaattisesti sopimuksesta vastuussa olevalle henkilölle.

Tietojen hallinnan keskittäminen ja manuaalisten vaiheiden automatisointi tukee tietoturvallisia käytäntöjä.Palo kertoo, että sopimuksen maksatus voidaan tehdä massa-ajona rajapinnan kautta Kajaven asiakastietojärjestelmään. Kehityksen alla on myös arkistointiin liittyvät toiminnot, joka hyödyntää samaa massa-ajoa maksatusten kanssa.


Läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhteinen tilannekuva hankkeen alusta loppuun

Uudistettu prosessikokonaisuus tuo mukanaan monia selkeitä hyötyjä. Manuaalisia tiedonsiirtoa ei enää tarvita, ja sopimustiedot ovat aina yhdessä paikassa. Verkon suunnittelun ajantasaisen tilannekuvan voi tarkistaa sovelluksen kautta tai verkkotietojärjestelmästä.

– Uusi prosessi mahdollistaa entistä tehokkaamman tavan toteuttaa suunnittelua läpinäkyvästi. Se mahdollistaa ongelmiin puuttumisen ja luo yhteisen tilannekuvan kaikille suunnittelusta työnjohtoon. Ja koska näkymä on yhteinen ja koko hankkeen läpileikkaava, voidaan myös rakentaminen käynnistää varhaisemmassa vaiheessa toteuttamalla hanke pienemmissä rakennuskokonaisuuksissa. Kuvainnollisesti olemme Kajavella siirtyneet ”helmitaulusta tablettiin”,  Aki Palo kertoo. 

Hän lisää hyötyihin, että erillistä sopimuspisteiden tallennusta ei enää tarvita, koska rakennettavan verkon reitti kytketään jo lähtötilanteessa suoraan sopimukseen tilannekuvan seuraamiseksi. Näin tallennuksessa tapahtuvat inhimilliset virheet on saatu täysin karsittua.

– Odotamme innolla tulevia kehitysaskeleita tämän suhteen ja näemme, että hyvä ja tiivis yhteistyö on erittäin tärkeää myös jatkossa, kun luodaan käyttäjien näkökulmasta toimivia ja toimintaa tukevia järjestelmiä. Trimblen kanssa on ollut hienoa edetä tällä tiellä, ja toivomme yhteistyön jatkuvan tiiviinä myös tulevaisuudessa, Aki Palo sanoo.

Artikkeli tehty yhteistyössä Kajaven pitkäikäisen kumppanin Trimblen kanssa.